DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH
DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI - KHO LẠNH NĂM CHÂU | CHO THUÊ KHO LẠNH | CHO THUÊ KIOT THỦ ĐỨC | CÔNG TY VINH KHÁNH
Chào mừng quý khách đến với Năm Châu
Hotline:
0909 250 257 - 0909 68 34 79

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH MINI

23-07-2019

THÔNG TIN KHO LẠNH MINI

Kho Lạnh Mini

Dài

Rộng

Cao

Diện tích

Dung lượng

Công năng

Kho C3

7

6

3,1

42 m2

130 m3

Phù hợp làm kho lưu trữ, kinh doanh buôn bán hàng hóa.

Kho C2

12

6

3,1

72 m2

223 m3

Phù hợp làm kho lưu trữ, kinh doanh buôn bán hàng hóa.

Kho C4

16

6

3,1

96 m2

298 m3

Phù hợp làm kho lưu trữ, kinh doanh buôn bán hàng hóa.

CỬA KHO MINI
CỬA KHO MINI
BÊN TRONG KHO MINI

 


Zalo
Hotline: 0909 250 257 - 0909 68 34 79